Team

Home  >>  Team

1. ADRESSE: 

Jill Preston Doyle (Direktør)

Carolina Doyle Roda (Advokat og Økonom)

2. RÅDGIVNING, ADMINISTRASJON, JUS OG REGNSKAP:

Colleen Maria Guy (Administrasjon)

Pilar Marcos Álvarez (Administrasjon og Teknisk Avdeling)

Emma Guedes de Vera (Regnskap)

Cristina Peña Pérez (Jus)

3. SAMARBEIDSPARTNERE:

Enrique Sánchez Ospina (Forsikring)