Våre tjenester

Home  >>  Våre tjenester

JPD Consultants har et bredt spekter av tjenester rettet mot å kunne tilfredsstile alle dine behov, både med driften av din bedrift og som privatperson. Vi er et stort tospråklig team som snakker spansk og engelsk, samt tysk- og skandinavisktalende samarbeidspartnere.

Våre hovedtjenester er følgende:

Skatterådgivning: skatt for fastboende og ikke-fasboende

Arbeidsrådgivning

Kjøp/salg av eiendom

Testamente, arv, donasjoner og arveoppgjør

NIE (identitetsnummer for utlendinger) og  oppholdstillatelse for EU-borgere

Spesialrådgivning for ikke-fastboende

Vi har også en avdeling med spesialister innen finansielle produkter og forsikringer

Vi har en avdeling for eiendomsforvaltning der forvaltningsstrategien for eierforeningene er forskjellig fra det tradisjonelle. Vi har erfart at det, på et internasjonalt turistområde som sydkysten av Gran Canaria der størsteparten av eierne ikke er spanjoler, er viktig å kunne hjelpe disse eierne, om mulig på deres eget språk, og lede de gjennom et system som mest sannsynlig er veldig forskjellig fra systemet i deres hjemland. Derfor sendes all dokumentasjon ut på spansk og engelsk, og mot et ekstra gebyr kan de oversettes til andre språk, alt avhengig av hver eierforening.

Rådgivning til eierforeninger består bl.a av følgende tjenester:

  • Regnskap
  • Eiendomsforvaltning iht. gjeldende regelverk
  • Behandling og oppgjør av gjeld
  • Juridisk rådgivning på alle felter innen eierforeninger
  • Behandling av byggeprosjekter (prosjektledelse)
  • Utenomrettslig mekling